Gaanman

Over Gaanman

Gaanman In De Collectie Van Diitabiki Museum Fositen Gudu

De Aukaanse gemeenschap werd vanaf 1760 erkend door de koloniale overheerser. De bestuurlijke traditie binnen de Aukaanse gemeenschap heeft een duidelijke structuur: aan het hoofd van de gemeenschap staat de Gaanman, hij wordt door het volk voor het leven aangesteld en wordt ook erkend en beëdigd door de Surinaamse overheid. Onder de Gaanman staan de Kabitens (dorpshoofden) en tot slot de Basiyas (wethouders).

Een keer per jaar komen de Gaanman, de Kabitens en de Basiyas bij elkaar tijdens de Stam Lanti. Daar wordt overlegd en besloten over het beleid voor het komende jaar. Er is ook een lokale overheid, de Lo Lanti (raad), die bestaat uit de Kabitens en Basiyas van het dorp. Als er een belangrijke beslissing genomen moet worden wordt er lang overlegd op een democratische manier en wordt het hele dorp hierbij betrokken. De Lo Lanti wordt dan geadviseerd door een raad van oudere wijze mannen.

1760-1762

Labi

1762-1790

Pamu

1791-1808

Toni

1808-1819

Bambi (Kukudyaku)

1820-1832

Toobi

1833-1865

Beeyman

1868-1882

Beeymofu (Da Aban)

1888-1915

Oseyse
Gaanman Uit De Collectie Van Diitabiki Museum Fositen Gudu

1916-1929

Amakiti

1937-1947

Amatodya

1951-1964

Akontu Velantie

1966-2011

Gazon Matodya
Gaanman In De Collectie Van Diitabiki Museum Fositen Gudu Tijdlijn

2015-heden

Bono Velantie
Gaanman Collectie Van Diitabiki Museum Fositen Gudu