DIITABIKI MUSEUM FOSITEN GUDU

New na e meki hau, hau e meki new ~ Het nieuwe komt voort uit het oude

Foto: Thomas Polimé

Over Fositen Gudu

Het Diitabiki Museum Fositen Gudu is een museum van en voor de Aukaanse gemeenschap. Het laat de kracht en creativiteit zien van de Aukaanse Marrons, één van de groepen afstammelingen van gevluchte slaafgemaakten die Suriname rijk is. 

‘Fositen gudu’ betekent rijkdom van het verleden. Het motto van het museum, ‘New na e meki hau, hau e meki new’ betekent: het nieuwe komt voort uit het oude – we kunnen het heden niet begrijpen zonder ons verleden te kennen.

Diitabiki Museum Fositen Gudu Kapitein Djani

Kapitein Johan Djani werkt aan de restauratie van een gebouw van het Diitabiki Museum Fositen Gudu. Met een passer brengt hij decoraties aan op deurkozijnen.

Diitabiki Museum Fositen Gudu Bono Velantie

De installatie van gaanman (letterlijke vertaling: grootopperhoofd) Bono Velantie in 2015, initiatiefnemer van het museum.

“Met dit museum wil ik de rijke cultuur en geschiedenis van de Aukaanse Marrons doorgeven aan onze jongeren. De kennis van hun geschiedenis en cultuur geeft ze kracht en trots en maakt ze weerbaarder. Het bewustzijn van ons verleden en erfgoed verbindt onze gemeenschap.”

– Gaanman Bono Velantie, initiatiefnemer van het museum

Gaanman Collectie Van Diitabiki Museum Fositen Gudu

“Met dit museum wil ik de rijke cultuur en geschiedenis van de Aukaanse Marrons doorgeven aan onze jongeren. De kennis van hun geschiedenis en cultuur geeft ze kracht en trots en maakt ze weerbaarder. Het bewustzijn van ons verleden en erfgoed verbindt onze gemeenschap.”

Gaanman Collectie Van Diitabiki Museum Fositen Gudu

– Gaanman Bono Velantie, initiatiefnemer van het museum

Steun ons en word vriend!

Vrijwilligers uit het dorp Diitabiki werken aan de opbouw en inrichting van het museum. Zij zullen het museum ook gaan runnen zodra het open is. Iedere financiële bijdrage is daarom welkom. Daarmee kan het museum bijvoorbeeld activiteiten organiseren en de gebouwen onderhouden. Draag je het museum een warm hart toe en wil je bijdragen? Stuur dan een mail naar: info@wookomakandie.com