Onze geschiedenis

Foto: Magda Augusteijn

Op weg naar een nieuw museum

Bezoek Nederlandse Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Diitabiki Museum Fositen Gudu is een initiatief van Bono Velantie, gaanman (stamhoofd) van de Ndyuka. In 2016 vroeg hij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Nederland advies en ondersteuning voor het bewaren, beheren en zichtbaar maken van het cultureel erfgoed van Diitabiki en omgeving. Na verkenningen in Suriname en Nederland bracht het RCE in 2017 in nauwe samenwerking met cultureel antropoloog Thomas Polimé het advies uit om een museum te realiseren in Diitabiki.

In 2019 heeft de gaanman Stichting Diitabiki Museum opgericht, die het project lokaal aanstuurt. De gaanman en zijn kabinet zijn opdrachtgever en houden toezicht op de kwaliteit. In Nederland ondersteunt Stichting Wooko Makandie het project. Zij houdt contact met de Stichting Diitabiki Museum, de gaanman en zijn kabinet en organisaties in Nederland. In 2018 is in Nederland een steungroep opgericht, die op diverse manieren bijdraagt aan het project.

<< Bezoek van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan Diitabiki, 2016.

 

Diitabiki Museum Fositen Gudu Steungroep

De steungroep en een afvaardiging van de Aukaanse gemeenschap bekijken foto’s in het depot van het Nationaal Archief, 2019.

In 2019 vond een belangrijke gebeurtenis plaats: het inrichten van de vergaderzaal van gaanman Bono Velantie en zijn kabinet. Die bevindt zich in de Kentie, een gerenoveerd gebouw van de voormalige gaanman Oseyse. Kinderen van de zesde klas van basisschool Akontoe Velantie waren uitgenodigd voor de feestelijke opening op 11 januari. Ze leerden veel over hun eigen geschiedenis.

Diitabiki Museum Fositen Gudu Bono Velantie en kinderen

Gaanman Bono Velantie en kinderen van basisschool Akontoe Velantie, januari 2019.

In 2019 vond een belangrijke gebeurtenis plaats: het inrichten van de vergaderzaal van gaanman Bono Velantie en zijn kabinet. Die bevindt zich in de Kentie, een gerenoveerd gebouw van de voormalige gaanman Oseyse. Kinderen van de zesde klas van basisschool Akontoe Velantie waren uitgenodigd voor de feestelijke opening op 11 januari. Ze leerden veel over hun eigen geschiedenis.

Diitabiki Museum Fositen Gudu Bono Velantie en kinderen

Gaanman Bono Velantie en kinderen van basisschool Akontoe Velantie, januari 2019.

“Dit is een mooi startpunt voor het museum dat ik graag gerealiseerd zie in mijn dorp en residentie. Een museum voor de gehele Marron-gemeenschap en in het bijzonder de Ndyuka-gemeenschap.”

 

– Gaanman Bono Velantie, initiatiefnemer van het museum